Nasze usługi

Zarządzanie

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

Doradztwo

Doradcy zajmują się diagnozowaniem problemów, ustalaniem okoliczności, zalecaniem rozwiązań i udzielaniem pomocy. Typowymi wynikami pracy doradcy są: studium opłacalności, analiza rynku, analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości, analiza lokalizacji, analiza możliwości lokalizacyjnych, plan rozwoju, analiza wpływu na otoczenie, analiza planu zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów i zysków, analiza portfela inwestycji nieruchomościowych.

e-Kartoteka

E- kartoteka to platforma do wymiany informacji pomiędzy zarządcą (administratorem) a jego klientami i kontrahentami. Platforma ta pozwala na prezentowanie właścicielom informacji dotyczących wymiaru opłat oraz stanu konta (płatności dokonywanych na konto wspólnoty). Z kolei właściciel lokalu może przesyłać informacje dotyczące stanu liczników wody, ciepła, zgłaszać awarie i modyfikować dane teleadresowe. Dodatkową funkcją e- kartoteki jest możliwość głosowania uchwał wspólnoty mieszkaniowej w trybie „indywidualnego zbierania głosów”, zgodnie z art. 23 ustawy „o własności lokali”