AKTUALNOŚCI

F 047

UWAGA

ZMIANA ADRESU FIRMY

OBECNY ADRES:

81-395 GDYNIA, UL. WŁADYSŁAWA IV 43, III PIĘTRO, BIUROWIEC „REPUBLIK”

Klauzula informacyjna firmy „Gestia-Zarządzanie Nieruchomościami” sc

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Państwa dane osobowe są i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (RODO) w celu realizacji umowy pomiędzy „Gestia-Zarządzanie Nieruchomościami” sc a wspólnotą/współwłaścicielami.

Administratorem danych osobowych są : Bogdan Gozdawa-Teleżyński i Szymon Sędek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Gestia-Zarządzanie Nieruchomościami” sc.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub w okresie opisanym przepisami prawa znajdującymi się w ustawach szczegółowych, powszechnie obowiązujących.

Administrator danych nie udostępnia ich ani nie przekazuje do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych jest warunkiem realizacji umowy