OFERTA

F 032

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

W naszej praktyce usługa zarządzania obejmuje obsługę administracyjną, na którą składają się:
– podpisywanie i realizacja umów z dostarczycielami mediów, negocjowanie cen,
– indywidualne rozliczanie każdego użytkownika ze zużycia mediów,
– organizowanie remontów i napraw
– nadzór nad pracą firm konserwatorskich i sprzątających,
– sporządzanie raportów,
– prowadzenie książki obiektu budowlanego,
– zlecanie i nadzór przeglądów nieruchomości nakazanych przepisami prawa i gwarancjami producentów
– przygotowanie planu gospodarczego,
– działania windykacyjne.
– egzekwowanie od dewelopera lub firm wykonujących prace na terenie nieruchomości wspólnej uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi, do momentu wystąpienia na drogę sądową.

Ponadto jak zarządca czy administrator działając dla naszych klientów zapewniamy im obsługę rachunkową czyli prowadzenie księgowości wyłącznie dla danej nieruchomości, w tym sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego, sprawozdawczość dla GUS, dokonywanie płatności na rzecz usługodawców, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości naliczeń, kontrola stanu rachunków bankowych wspólnoty.
Dla członków wspólnot obsługiwanych przez naszą firmę, oferujemy stały dostęp do informacji finansowych (indywidualne konta) przez internet, jak również możliwość głosowania tą drogą uchwał wspólnot.
W ramach swoich świadczeń oferujemy także podstawową pomoc prawną, dotyczącą nieruchomości wspólnej.

Za administrowanie nieruchomością pobieramy miesięczne wynagrodzenia miesięczną liczone od metra kwadratowego powierzchni użytkowej, które jest ustalane indywidualnie dla każdej nieruchomości.


Archiwa