DORADZTWO

F 033

Czym jest doradztwo nieruchomościowe? Jest to zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i bezstronnej porady, profesjonalnej informacji i trafnego rozstrzygnięcie w zakresie szeroko pojętej problematyki nieruchomościowej.

Doradcy zajmują się diagnozowaniem problemów, ustalaniem okoliczności, zalecaniem rozwiązań i udzielaniem pomocy. Typowymi wynikami pracy doradcy są: studium opłacalności, analiza rynku, analiza najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości, analiza lokalizacji, analiza możliwości lokalizacyjnych, plan rozwoju, analiza wpływu na otoczenie, analiza planu zagospodarowania przestrzennego, analiza kosztów i zysków, analiza portfela inwestycji nieruchomościowych.

Od doradcy oczekuje się twórczego podejścia, nowych rozwiązań spełniających rzeczywiste potrzeby klienta.

Obaj współwłaściciele firmy „Gestia – Zarządzanie Nieruchomościami” sc. mają prawo posługiwania się tytułem „Doradca Rynku Nieruchomości” nadanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości.


Archiwa